Saturday, 9 December 2023

รวมโลโก้แต่ละคณะมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต ລວມໂລໂກ້ຄະນະ ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ

รวมโลโก้แต่ละคณะมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต ລວມໂລໂກ້ຄະນະ ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ
รวมโลโก้แต่ละคณะมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต ລວມໂລໂກ້ຄະນະ ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ

มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต ตั้งอยู่ในเมืองไกสอน พมวิหาน ในแขวงใหญ่อันดับสองของประเทศว่าด้วยจำนวนประชากร จะพัฒนาให้เป็นศูนย์การศึกษาสำหรับแขวงภาคกลางโดยรอบ รวมทั้งแขวงคำม่วนกับบอลิคำไซ ด้วย เจ้าหน้าที่ของลาว กล่าว

นายวิไลวัน พมเข เลขาธิการพรรคแขวง เจ้าแขวงสะหวันนะเขต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแห่งใหม่นี้ เป็นการบ่งชี้ว่าการศึกษาของชาติกำลังขยายออกไปอย่างกว้างขวาง

ศ.ดร.สมกด มังหน่อเมก รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ที่เข้าร่วมในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ ที่จัดขึ้นวันจันทร์ (12 ต.ค.) ที่ผ่านมา กล่าวว่า ในชั้นแรกนี้จะเปิดการเรียนการสอนเพียง 3 คณะวิชา คือ เกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม บริหารธุรกิจและการค้า ภาษาศาสตร์และมานุษยวิทยา

มหาวิทยาลัยแห่งใหม่นี้มีการแตกวิชาเรียนออกเป็นหลายแขนง เช่น การเกษตร สัตวบาลและสัตวแพทย์ สิ่งแวดล้อม การค้า การขนส่งและบริการ โรงแรมและการท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

การเปิดมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต ทำให้มหาวิทยาลัยของรัฐในลาวเพิ่มจำนวนขึ้นเป็น 5 แห่ง ที่เหลือได้แก่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ นครเวียงจันทน์ มหาวิทยาลัยสุพานุวง เมืองหลวงพระบาง มหาวิทยาลัยจำปาสัก เมืองปากเซ และ มหาวิทยาลัยสาธารณสุขศาสตร์ นครเวียงจันทน์

อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา 2009-2010 ซึ่งเป็นปีการศึกษาแรกนี้ มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต จะรับนักศึกษาได้ระหว่าง 400-600 คน ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการกำลังอยู่ระหว่างการคัดเลือก จากนักเรียนที่เข้าสอบเอนทรานซ์ทั่วประเทศในเดือน ส.ค.-ก.ย.ที่ผ่านมา

ที่มา https://mgronline.com/

โลโก้มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต ໂລໂກ້ມະຫາວິທະຍາໄລສະຫວັນນະເຂດ
โลโก้คณะเกษตรและสิ่งแวดล้อม ໂລໂກ້ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (Faculty of Agriculture and Environment)
โลโก้คณะศึกษาศาสตร์ ໂລໂກ້ຄະນະສຶກສາສາດ (Faculty of Education)
โลโก้ คณะบริหารธุรกิจ ໂລໂກ້ ຄະນະບໍລິຫານທຸລະກິດ (Faculty of Business Administration)
โลโก้คณะภาษาศาสตร์ ໂລໂກ້ ຄະນະພາສາສາດ (Faculty of Linguistics)
โลโก้ คณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ໂລໂກ້ ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ (Faculty of Natural Science)
โลโก้ คณะวิทยาศาสตร์การอาหาร ໂລໂກ້ ຄະນະວິທະຍາສາດອາຫານ (Faculty of Food Science

error: ห้าม Copy !!