Saturday, 9 December 2023

ใบรับรองขับขี่รถยนต์ ໃບຢັ້ງຢືນສິດນໍາໃຊ້ລົດ

ใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ คือเอกสารที่กรมการขนส่งทางบก ออกให้กับบุคคลเพื่อแสดงว่ามีคุณสมบัติสามารถขับขี่รถสัญจรบนท้องถนนได้ ซึ่งนอกจากใบขับขี่ที่คนทั่วไปคุ้นเคยอย่างใบขับขี่รถยนต์ หรือใบขับขี่รถจักรยานยนต์แล้ว ใบขับขี่ยังมีอีกหลายชนิดและมีหลักเกณฑ์การใช้ อายุการใช้งาน รวมถึงเวลาต่อใบขับขี่แตกต่างกันด้วย

สำหรับผู้ขับขี่ทุกคน ก่อนที่จะสามารถนำรถมาใช้บนท้องถนน สิ่งหนึ่งที่จะต้องมีและเตรียมให้พร้อมก็คือ ใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งสำหรับคนทั่วไปก็จะคุ้นเคยกับ ใบขับขี่รถยนต์ หรือ ใบขับขี่รถจักรยานยนต์

ความจริงแล้วใบขับขี่ที่ กรมการขนส่งทางบก ออกให้นั้นยังมีอีกหลายแบบตามลักษณะของรถหรือยานพาหนะ และมีหลักเกณฑ์การใช้หรืออายุการใช้งาน เวลา ต่อใบขับขี่ 2565 แตกต่างกันด้วย และนี่คือข้อมูลคร่าว ๆ เกี่ยวกับประเภทหรือชนิดของใบขับขี่แบบต่าง ๆ

error: ห้าม Copy !!