Wednesday, 4 October 2023

รับประกันรถ ໃບຮັບປະກັນລົດ

การรับประกันรถยนต์ ไม่รู้ไม่ได้จริงๆ
รถที่ผ่านการจำหน่าย ไม่ว่าจะทั้งที่ซื้อออกมาจากบริษัทแม่ และซื้อมาจากผู้จำหน่ายอิสระ หรือเกรย์ มาร์เก็ต (Grey Market) ย่อมมีการรับประกันตัวสินค้าที่จำหน่าย จะมากหรือน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานะของบริษัท และนโยบาย ปัจจัยอื่นๆ ด้วยเช่นกัน เพื่อประโยชน์ของตัวคุณเอง ควรตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรับประกันรถของคุณในหนังสือคู่มือการรับประกันที่ส่งมอบมาพร้อมกับตัวรถ ซึ่งการรับประกันรถยนต์จะเริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ลูกค้ารับมอบรถจากบริษัทรถ หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง

กล่าวโดยรวมแล้ว การรับประกันรถใหม่จะถูกกำหนดโดยระยะเวลา หรือระยะทางในการใช้งาน อย่างใดอย่างหนึ่งที่ถึงกำหนดก่อน โดยจะเริ่มนับระยะตั้งแต่วันที่จดทะเบียนรถ หรือส่งมอบรถเป็นครั้งแรก

ระยะเวลาตั้งแต่ 2-5 ปี และระยะทางตั้งแต่ 50,000 – 300,000 กม. หรือบางยี่ห้อก็ไม่จำกัดระยะทาง แต่ก็มีเงื่อนไขเอาไว้ว่ารถ “ควร” เข้าศูนย์บริการเช็คทุกๆ ระยะ 10,000 กิโลเมตร (บางที่การเข้าศูนย์ตามระยะอาจมีค่าใช้จ่าย หรือค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆ แต่บางที่ก็ฟรีค่าแรง หรือฟรีค่าอะไหล่) บางคนที่ไม่เคยเปิดดูคู่มือรถเลยก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่รับประกันมีอะไรบ้าง? เพราะนั่นหมายถึง ในช่วงระยะเวลารับประกัน หากรถของท่านเกิดความเสียหาย “จากคุณภาพอะไหล่ หรือการประกอบของผู้ผลิต” ทางศูนย์บริการก็จะทำการแก้ไข หรือเปลี่ยนอะไหล่ให้แก่ท่านทันที โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งสิทธิการรับประกันคุณภาพจะครอบคลุมถึงเจ้าของรถรายถัดไป ในกรณีที่คุณขายรถไปแล้ว และรถยังอยู่ในระยะรับประกัน เพื่อประโยชน์ของเจ้าของคนต่อไป

โดยทั่วไปแล้ว การรับประกันรถยนต์ตามเงื่อนไข เช่น 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร จะรับประกันรถยนต์ที่เข้าเช็คตามระยะที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ ทั้งการเช็คฟรี และการเช็คที่เสียค่าแรงจนถึง 100,000 กิโลเมตร สำหรับการรับประกันของบริษัทรถยนต์เกือบทั้งหมดเลยก็ว่าได้จะไม่ครอบคลุมถึงอะไหล่ที่มีการสึกหรอตามการใช้งาน ได้แก่ ไส้กรองต่างๆ หัวเทียน ฟิวส์ หลอดไฟ ยางรถยนต์ ผ้าเบรก จานเบรก ใบปัดน้ำฝน โช้คอัพ ลูกหมาก และสารหล่อลื่นทุกชนิด เป็นต้น แต่บางที่ก็มีเงื่อนไขพิเศษ เช่น รับประกันอะไหล่ที่สึกหรอตามการใช้งานบางส่วน ซึ่งคุณต้องศึกษาจากในคู่มือรับประกัน เพราะแต่ละบริษัทรถยนต์ก็รับประกันในส่วนนี้ไม่เหมือนกัน อาทิ ยางรถยนต์, เครื่องปรับอากาศ ที่มีการรับประกันจากบริษัทผู้ผลิตอยู่แล้ว หรือแบตเตอรี่ติดรถยนต์ ที่มีการรับประกันของบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่เช่นกันใน 1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร หรือวิทยุที่มีการรับประกัน 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร ตามการใช้งานตามเงื่อนไขของผู้ผลิตนั้นๆ

ในกรณีของรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฮบริด อย่างค่ายรถญี่ปุ่นยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่ง แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฮบริด (12 โวลท์) มีการรับประกัน 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน (ตามมาตรฐานการรับประกันคุณภาพของผู้ผลิตแบตเตอรี่ไฮบริด คือ ระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบรถ หรือระยะทาง 100,000 กิโลเมตรแล้วแต่ระยะใดถึงก่อน ในส่วนของการขยายระยะเวลารับประกันที่เพิ่มเติม จนถึง 5 ปีนับตั้งแต่วันส่งมอบรถ โดยไม่จำกัดระยะทางนั้นเป็นข้อเสนอพิเศษของบริษัทนั้นๆ)

กรณีที่คุณซื้ออุปกรณ์ตกแต่งรถกับทางบริษัทรถ คุณก็ได้สิทธิ์ในการรับประกันเช่นเดียวกันครับ เพราะคุณภาพเทียบเท่ากับรถยนต์ใหม่ ส่วนที่ติดตั้งรับประกันคุณภาพอุปกรณ์ตกแต่งสูงสุด 3 ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรจนสิ้นสุดตามระยะรับประกันรถใหม่ หรืออย่างน้อยที่สุด รับประกัน 1 ปีหรือ 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

error: ห้าม Copy !!