Saturday, 9 December 2023

บทบันทืกหย่าร้าง ບົດບັນທຶກຢ່າຮ້າງ

การหย่าร้าง

การหย่าร้าง หมายถึง การสิ้นสุดของชีวิตคู่ เนื่องจากไม่สามารถปรับตัวเข้าหากันได้ หรือมีเหตุผลทางสังคมอย่างอื่น
การหย่าร้างของคู่สมรส ของคู่จดทะเบียนสมรสมี 2 แบบ คือ การหย่าโดยความยินยอมทั้งสองฝ่าย และการหย่าโดยการฟ้องหย่า

การหย่าโดยความยินยอมทั้งสองฝ่าย ที่ทำการจดทะเบียนสมรสจะไปทำการหย่ากันที่อำเภอ ตกลงกันในเรื่องทรัพย์สิน บุตร ค่าเลี้ยงดู และบันทึกไว้เป็นหลักฐาน พร้อมด้วยพยาน 2 คน เรียกว่า จดทะเบียนหย่า
การหย่าร้างก่อให้เกิดผลเสีย คือ นำความผิดหวังมาสู่คู่สมรส และบุตร ทำให้เสียบุคลิกภาพ เกิดความทุกข์ทรมานใจ การหย่าร้างยังก่อให้เกิดปัญหาสังคม เช่น โสเภณี ปัญหาเด็กและเยาวชน ฯลฯ เกิดความหมางเมินระหว่างความสัมพันธ์ของญาติพี่น้องทั้งสองฝ่าย และฝ่ายหญิงมักประสบปัญหาการดิ้นรนแสวงหาการเลี้ยงชีพและบุตร

จากการศึกษาวิจัยพบว่า สาเหตุของการหย่าร้างมิได้เกิดขึ้นจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เกิดจากหลายๆ ปัจจัยรวมกัน ดังนี้

 1. ปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งเกิดจากรายได้ไม่พอกับรายจ่าย ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ไม่คิดทำมาหากิน เมื่อฐานะทางการเงินไม่มั่นคง คู่สมรสอาจหงุดหงิด ทะเลาะเบาะแว้งกันง่ายๆ หรือแก้ปัญหาวิธีผิดๆ
 2. ปัญหาด้านความประพฤติและสังคม เช่น การชอบดูหมิ่น เยาะเย้ย ประชดประชัน ก้าวร้าว หยาบคาย ไม่ซื่อตรง นอกใจ ขาดความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจกัน ขาดความรับผิดชอบ ฯลฯ
 3. ปัญหาด้านอารมณ์ และจิตใจ หากผู้สมรสไม่บรรลุวุฒิภาวะทางอารมณ์ เช่น เอาแต่ใจตัวเอง ขาดเหตุผล ชอบหึงหวง โมโหฉุดเฉียว โกรธง่าย ฯลฯ
 4. ปัญหาสุขภาพอนามัย เช่น คู่สมรสมีกลิ่นตัวแรง ร่างกายสกปรก เป็นโรคเจ็บป่วยเรื้อรัง ติดสุรา และเสพยาเสพติดเป็นต้น
 5. ปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์ เช่น การไม่ยอมร่วมหลับนอนด้วย ความจำเจในบทบาทและพฤติกรรมทางเพศ ความเบี่ยงเบนทางเพศ เป็นต้น
  เมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ ไม่ใช่เรื่องผิดปกติวิสัย คู่สมรสควรแก้ปัญหา และข้อขัดแย้งอย่างมีเหตุผลถ้อยทีถ้อยอาศัยและให้อภัยกัน เพื่อเป็นการประคับประคองชีวิตสมรส และป้องกันมิให้เกิดเหตุอันจะนำไปสู่การหย่าร้าง
  คู่สมรสสามารถป้องกันการหย่าร้างได้ คือ การปรับตัวในเรื่องเพศสัมพันธ์ ยกย่องให้เกียรติซึ่งกันและกัน ร่วมไปถึงญาติพี่น้องของอีกฝ่ายหนึ่งด้วย ไม่กล่าววาจาหรือถ้อยคำรุนแรงอันจะนำไปสู่โทสะจริต นอกจากนี้คู่สมรสต้องรู้จักประหยัด ขยัน ประกอบอาชีพสุจริต ไม่เสพสุรา ไม่เล่นการพนัน ไม่ทำร้ายร่างกายคู่สมรส พยายามรักษาสุขภาพอนามัยให้สะอาด สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ
  แนวทางการแก้ไขปัญหาการหย่าร้าง
 6. อดทน ถนอมน้ำใจกัน เอาใจเขามาใส่ใจเรา
 7. เวลาอารมณ์ดีๆ ควรพูดจากกันถึงสิ่งบกพร่องต่างๆ
 8. หมั่นขยันทำงาน อดออม เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาทางการเงิน
 9. ฝ่ายชายควรมีความรับผิดชอบเมื่อสมรสแล้ว และฝ่ายหญิงควรสำรวจข้อบกพร่องของตนเองเสมอ
 10. รักและเอาใจใส่ญาติพี่น้องของแต่ละฝ่าย
 11. ควรให้อภัยซึ่งกันและกัน
error: ห้าม Copy !!